Handreiking waterschapsverordening voor Omgevingswet beschikbaar

13 november 2019 07:09 uur

Het concept van de Handreiking waterschapsverordening is nu online beschikbaar. In deze handreiking staan handvatten voor waterschappen om te komen tot een digitale waterschapsverordening onder de Omgevingswet.

Alle 21 waterschappen moeten een waterschapsverordening maken voor hun gebied. De waterschapsverordening is de opvolger van de huidige keur. Hierin staan alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen zijn beheergebied stelt. De handreiking waterschapsverordening biedt de waterschappen handvatten voor het maken van hun waterschapsverordening.

De handreiking geeft ook inzicht in de juridische en digitale eisen die gelden voor de waterschapsverordening. Daarnaast staan er verschillende praktijkvoorbeelden en modellen in.

Waarom deze handreiking?

De Omgevingswet komt eraan. Deze nieuwe wet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet vraagt overheden om informatie digitaal te ontsluiten. Dat vergt veel inspanningen van de waterschappen. Zo moeten alle juridische regels uit de waterschapsverordening straks ook digitaal beschikbaar zijn. Ook komt er een Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen met een klik op een kaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving.

TROWA

Onder het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) is het afgelopen jaar gewerkt aan de Handreiking waterschapsverordening. De handreiking wordt de komende periode voorgelegd aan de relevante werkgroepen en –commissies van de Unie van Waterschappen. Wanneer de ledenvergadering hiermee instemt, is de handreiking definitief. Dit gebeurt naar verwachting in maart 2020.

> Bekijk de Handreiking waterschapschapsverordening

> Meer informatie over de waterschapsverordening

Bron: uvw.nl