Haldeberge: Rioolvervanging Doorgaande Route Standdaarbuiten van start

15 oktober 2020 08:34 uur
De werkzaamheden aan de doorgaande route naar Standdaarbuiten zijn gestart. In de periode van september 2020 tot eind mei 2021 worden de Beatrixlaan, Mgr Dr. Poelsplein, Hemiksemstraat en de Strijmondlaan gefaseerd opengebroken. Hierbij wordt het riool vervangen en de straten van een nieuwe inrichting voorzien. De werkzaamheden dragen bij aan een toekomstbestendig Halderberge.

Huidige rioleringsstelsel beschikt over onvoldoende capaciteit

De gemeente Halderberge heeft een inspectie laten uitvoeren op de verschillende wegen die liggen aan de doorgaande route naar Standdaarbuiten. Hieruit bleek dat groot onderhoud aan de fundering van de weg noodzakelijk was. Ook heeft Royal HaskoningDHV een inspectie en berekening uitgevoerd op het huidige rioleringsstelsel. Het resultaat hiervan was dat het huidige rioleringsstelsel over onvoldoende capaciteit beschikt om op lange termijn aan de verwachte klimaatverandering, met bijbehorende hevige regenbuien, te kunnen voldoen.

Wat houden de werkzaamheden precies in?

Vanwege de slechte staat van de wegfundering worden de wegen aan de doorgaande route naar Standdaarbuiten gefaseerd opengebroken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gelijktijdig het riool te vergroten en de hemelwaterafvoer hiervan af te koppelen. Dit wil zeggen dat er een extra riolering wordt aangelegd voor  regenwater. Deze aanpassingen in het rioleringsstelsel zorgen ervoor dat het riool en het rioolwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk worden ontlast. Afsluitend worden de straten van een nieuw wegdek voorzien en ingericht volgens de richtlijnen van een 30km-zone.

Een toekomstbestendig Halderberge

Gisteren kwamen wethouder Jan Mollen en projectleider civiele techniek Leo Kaan poolshoogte nemen bij de werkzaamheden. Wethouder Jan Mollen: “Zoals gezegd dragen de werkzaamheden aan de doorgaande route Standdaarbuiten bij aan een toekomstbestendig Halderberge. Niet alleen worden de straten en het rioleringsstelsel voorbereid op hevige regenbuien in de toekomst. Ook wordt in samenwerking met Woonkwartier de Beatrixstraat vergroend. De huurwoningen worden hier  voorzien van een geveltuin.” Daar blijft het niet bij, vervolgt wethouder Jan Mollen: “Veiligheid voor alle verkeersgebruikers, dat is voor mij het belangrijkst. De omwonenden wilden graag dat de weg werd ingericht als een  30km-zone. Er is onderzocht of dit kon. Ik ben blij dat we aan de vraag tegemoet kunnen komen. De inrichting van de Beatrixlaan en Hemiksemstraat tot aan de komgrens Oudenbosch wordt overal hetzelfde; er gelden straks dezelfde verkeersregels. Deze eenduidigheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.” Bron: halderberge.nl