Haarlemmermeer: Rioleringsplan moet grondwater beteugelen

19 september 2015 08:04 uur
Omdat Haarlemmermeer vijf meter onder zeeniveau ligt, komt er nogal wat bij kijken om hier droge voeten te houden. Het college van burgemeester en wethouders heeft een rioleringsplan voor de periode 2015-2019 opgesteld. Dat beschrijft de maatregelen van de komende jaren.
De gemeenteraad bespreekt het rioleringsplan deze maand. Daarna verschijnt een Waterkrant met alles over het rioleringsplan en het waterplan dat in het voorjaar is vastgesteld.
Uitdagingen
De gemeente zorgt voor de afvoer van afvalwater, regenwater en grondwater. Dat zijn flinke uitdagingen, want het klimaat verandert, het riool veroudert en door de lage ligging heeft Haarlemmermeer een aantal bijzondere waterproblemen. Een goed werkend rioolsysteem is belangrijk voor de volksgezondheid, voor het leefbaar houden van de stad, voor de natuur en voor het milieu. Het moet voorkomen dat verontreinigd afvalwater in de bodem of in de sloten terecht komt. Voor bewoners en bedrijven kan overlast door grond- of regenwater voor vervelende problemen zorgen.

Maatregelen

De komende jaren wordt in de wijken Rijsenhout-Zuid, Pax en Graan voor Visch (Hoofddorp), Linquenda en Welgelegen (Nieuw-Vennep) drainage aangelegd. Inwoners kunnen daar hun particuliere drainage op aansluiten. In Zwanenburg neemt de gemeente maatregelen om de grondwateroverlast te verminderen. Verder wordt in de wijken met problemen de grondwaterstand gemonitord. Zo kunnen de meest urgente problemen opgespoord en aangepakt worden. Wat er precies gaat gebeuren, is te vinden op de gebiedskaarten die laten zien in welke straten en wijken de gemeente dat jaar aan het werk gaat.

Rioolheffing

Ondanks de kosten voor het doen van de onderzoeken, de aanleg van drainage en het onderhoud aan het rioolsysteem, stijgt de rioolheffing die inwoners betalen niet, afgezien van de inflatiecorrectie. De rioolheffing in Haarlemmermeer bedraagt 120 euro. Dat is een stuk lager dan 209 euro gemiddeld in Nederland. De gemeente bespaart kosten door slimmer te werken.

Inwoners en bedrijven

Ook de inwoners en de bedrijven hebben een rol. Als je in een polder woont of onderneemt, heb je een verantwoordelijkheid bij het waterbeheer. Enkele voorbeelden: staat er water in de tuin? Vervang de bovenste bodemlaag (die meestal uit klei bestaat dat geen water doorlaat) door grond of zand. Hierdoor kan het water makkelijk wegzakken. Staat er water in de kruipruimte, probeer de oorzaak te vinden. Is er geen lekkage maar grondwater de oorzaak? Leg drainage aan. Is er desondanks toch water onder de woning, bel voor informatie 0900 1852 of mail info@haarlemmermeer.nl.  Bron: gemeente Haarlemmermeer 17-09-2015.