Haarlemmermeer: Inwoners kunnen kiezen uit twee varianten waterleiding Stadspark

18 april 2019 18:12 uur
Vanwege de bouw van Hyde Park wordt een belangrijke drinkwaterleiding verlegd van Beukenhorst-West naar het Stadspark, van de ene kant van de Kagertocht naar de andere kant. De leiding voorziet Nieuw-Vennep van drinkwater.
De gemeente, Hyde Park en drinkwaterbedrijf PWN hebben zorgvuldig onderzocht hoe de aanleg van de leiding voor zo min mogelijk schade in het gebied zorgt. Een deel van de nieuwe leiding kan met een boormachine onder de boomwortels worden aangelegd. Op die plek in het Stadspark is de aanleg van de leiding niet zichtbaar. Voor een ander deel moet een geul gegraven worden: vanaf het Piratenpad tot aan het punt waar de nieuwe waterleiding weer onder de Kagertocht naar de overkant gaat en op een plek bij de Kruisweg. Daarvoor moeten bomen gekapt worden.

Bomen kappen

Volgens het eerste plan van het najaar van 2018 zouden 52 bomen gekapt moeten worden. De afgelopen maanden is onderzocht hoe dat anders kan. Van alle mogelijke varianten zijn er nu twee over. In variant A moeten 21 bomen gekapt worden, in variant B 7 bomen. In variant B is de geul die wordt gegraven korter. In beide varianten staan twee van de bomen die gekapt moeten worden aan de kant van Beukenhorst-West en twee bomen in het Stadspark aan de kant van de Kruisweg. De andere bomen staan in het Stadspark langs de Kagertocht ten zuiden van het Piratenpad. Begroeing onder de bomen gaat ook weg. De bomen uit de twee varianten zijn gemarkeerd met een cijfer. Zo kan iedereen zien om welke bomen het gaat.

Nieuwe bomen

In beide varianten komt voor elke gekapte boom in principe een nieuwe boom in de plaats. Dit is afhankelijk van het ontwerp van het Stadspark waarover u later dit jaar kunt meepraten.
De meeste bomen die gekapt worden zijn ooit aangeplant als bosplantsoen, dus als onderdeel van een groepje bomen. Andere bomen zijn spontaan gaan groeien en staan soms scheef staan of zijn uit model zijn. De nieuwe bomen hebben een stamomtrek van circa 25-30 centimeter en zijn bedoeld zijn als losstaande bomen. Kappen en herplanten biedt kansen om de kwaliteit van het Stadspark te vergroten. Bron: haarlemmermeergemeente.nl 17-4-19 Lees verder>>>>