Haarlemmermeer: Aanpak wateroverlast Zwanenburg is en-en-en-verhaal

27 september 2014 17:14 uur

Nog dit jaar komt er een overzicht van alle maatregelen die moeten leiden tot een structurele oplossing van de wateroverlast in Zwanenburg.  Die toezegging hebben betrokken bewoners woensdagavond 24 september gekregen tijdens een informatieavond in cultureel centrum De Olm.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de geregeld terugkerende wateroverlast in (de omgeving van) de Maria- en Kastanjelaan zoals op 11 en 28 juli van dit jaar. In beide gevallen werden bewoners zwaar getroffen en had de brandweer haar handen vol aan ondergelopen woningen. De schade aan de woningen liep in de tienduizenden euro’s.

Uniek

De voorvallen waren aanleiding voor de gemeente een projectorganisatie in te stellen. Die heeft als belangrijkste opdracht het vinden van een structurele oplossing. Een ander besluit betrof de communicatie richting betrokken bewoners. Dit resulteerde onder andere in nieuwsbrieven waarin abonnees op de hoogte worden gehouden, het instellen van een begeleidingsgroep van bewoners (met een vertegenwoordiging van de dorpsraad) en het organiseren van informatieavonden. Zoals die van woensdag 24 september waar bewoners bijgepraat zijn en vragen konden stellen. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap Rijnland, omdat de zoektocht naar een oplossing een gezamenlijke actie moet worden van én gemeente én Rijnland én bewoners. En juist die en-en-en kregen de bewoners woensdagavond meerdere keren voorgeschoteld. Want in het geval van Zwanenburg gaat het om een heel bijzondere situatie. Die is zo uniek dat een of-of oplossing absoluut niet voldoet. Daarvoor in de plaats moet het gaan om en-en-en.

Lage ligging

Dat laatste maakte onder meer Jan Hartemink duidelijk. Hij is adviseur riolering, heeft zijn expertise tien jaar in Rotterdam ingezet en is nu door de gemeente benaderd mee te zoeken naar een structurele oplossing. Hij benadrukte de unieke situatie in Zwanenburg in het algemeen en die bij de Maria- en Kastanjelaan in het bijzonder. “Het is een duidelijke combinatie van extreem lage ligging, de grote hoeveelheid verhardingen en het gebrek aan groen. Daar komt bij dat veel huizen onder het maaiveld liggen. Dat betekent dat dit stukje Zwanenburg niet alleen met hemelwater te maken krijgt, maar ook met het water dat via straten én tuinen naar één plek stroomt. Daar moet je in je rekenmodellen wel rekening mee houden.”

Tijdelijke maatregelen

Frits Vloon, projectmanager, sloot de bijeenkomst af met onder meer een overzicht van (tijdelijke) maatregelen die, mede in overleg met Rijnland, al genomen zijn of nog worden genomen. Het schoonmaken van de kolken, de controle van de rioleringen (met een camera) en de afstroomgebieden, onderzoek naar extra waterberging, het instellen van een calamiteitenteam (voor het meteen in werking zetten van tijdelijke maatregelen) en het inrichten van een projectorganisatie. Laatstgenoemde valt onder de verantwoording van de wethouders Steffens-van de Water en John Nederstigt.

Gemeenteraad

Volgens de projectmanager worden op dit moment diverse scenario’s ontwikkeld: maatregelen van tijdelijke aard en maatregelen die moeten leiden tot een structurele oplossing. Eind december moet dit packet worden gepresenteerd en voorgelegd worden aan de gemeenteraad. In dit pakket wordt gekeken naar de situatie in de Maria- en Kastanjelaan en naar andere locaties om te voorkomen dat het probleem van de wateroverlast zich naar elders verplaatst. In dit hele traject is rekening gehouden met (keukentafel)gesprekken met bewoners.

Positiever gevoel

Hoewel de circa vijftien bewoners aanvankelijk sceptisch de sportzaal instapten (“er wordt al zo lang gepraat”) , was er applaus na afloop en gingen ze duidelijk met een positiever gevoel naar buiten. Kees Bos, vertegenwoordiger Dorpsraad, had daar wel een verklaring voor. “Dat heeft vooral te maken met de manier waarop de gemeente het nu oppakt. Twee wethouders, een projectteam, een groot pakket aan maatregelen – dat ziet er gewoon heel goed uit.”