Haaksbergen: drukriolering gaat ‘op de schop’

18 december 2015 09:01 uur

In het grootste deel van het buitengebied lozen de bewoners hun huishoudelijk afvalwater via een pomp op het drukriool. Ruim tien procent van dat Haaksbergse drukriool gaat komend voorjaar op de schop. Bij de renovatiewerkzaamheden worden vooral de pompinstallaties en het leidingwerk van de drukriolering vervangen die in de periode 1982 tot 1995 zijn aangelegd.

De drukriolering waarop de pompinstallaties lozen is alleen bedoeld voor het afvoeren van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. Sommige  buitengebiedbewoners hebben hun hemelwaterafvoer (regenpijp en putten) echter ook aangesloten op het drukriool. Dat is niet de bedoeling, omdat de pompen hierdoor eerder slijten en het elektriciteitsverbruik veel hoger is. Dat zorgt voor onnodige storingen en dito energiekosten voor de gemeente.

Rookproef

Op het eerste oog is vaak niet goed te zien of de hemelwaterafvoer is aangesloten op het drukriool. Dat controleert de gemeente komend voorjaar met een zogeheten rookproef. Daarbij wordt witte onschadelijke rook in de riolering gespoten. Komt er ergens rook tevoorschijn, bij een regenpijp of put, dan wordt er op die plek hemelwater geloosd. De gemeente overlegt in dat geval met de betrokken bewoners wat er moet gebeuren om dat te verhelpen.

Meer info

Betrokken buitengebiedbewoners worden voor het begin van de werkzaamheden geïnformeerd door de aannemer, bijvoorbeeld over de overlast die kan worden ervaren. In januari worden de plannen toegelicht tijdens een informatieavond. Alle betrokken bewoners krijgen daarvoor nog een uitnodiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectbegeleider Hans van den Berg via (074) 278 06 74 of h.vandenberg@proviel.nl.