Haagse riolering klaar voor toekomst dankzij 3D-rekenmodel

08 december 2015 12:09 uur

Den Haag heeft de achterstand met vervanging van de riolering, ontstaan in de jaren 80, ingehaald. De afgelopen vier jaar is 80 kilometer riool vervangen, voor de komende vier jaar staat nog eens 80 kilometer op de rol. Daarmee is de stad één van de koplopers in Nederland en Europa. Tegelijkertijd is de rioolheffing die Hagenaars moeten betalen de laagste van de vier grote steden.

Den Haag is hierin geslaagd door inzet van een nieuw en revolutionair 3D-rekenmodel. Hiermee is het mogelijk om heel snel te berekenen wat bijvoorbeeld de gevolgen van extreme neerslag zijn en wat het effect is van allerlei maatregelen. In 2016 gaat Den Haag samen met het waterschap een model ontwikkelen, waarmee ook noodscenario’s kunnen worden doorgerekend. Dat maakt het mogelijk om van te voren maatregelen te nemen als zich extreme weersomstandigheden voordoen. De plannen staan in het rioleringsplan 2016-2020, dat het college van B&W heeft vastgesteld. Bron: gemeente Den Haag 8 december 2015.