H2O-Online: ‘Herkomst van meststoffen in open water Aa en Maas’

01 februari 2015 07:46 uur

H2O-Online: ‘Herkomst van meststoffen in open water Aa en Maas’ Gepubliceerd op: H2O-Online Auteurs: Gé van den Eertwegh, Andries Krikken, Floris Verhagen, Harrie Menning, Wim van der Hulst Nutriënten vormen een knelpunt in het oppervlaktewater van waterschap Aa en Maas. Om gericht maatregelen te kunnen nemen is het nodig de bronnen van deze stoffen te identificeren en te kwantificeren. Voor combinaties van deelstroomgebieden en KRW-oppervlaktewaterlichamen is een analyse gemaakt. Door metingen, modelberekeningen en kennis van het grond- en oppervlaktewatersysteem te combineren ontstaat een gedetailleerd en kwantitatief beeld van de herkomst en transportroutes van stikstof (N) en fosfor (P) in open water. Bron: Royal HaskoningDHV – Fri, 30 Jan 2015.