Grote stap in fosfaatrecycling

01 maart 2015 19:04 uur

EcoPhos uit België heeft een uniek proces ontwikkeld waarmee fosfaat kan worden teruggewonnen uit vliegas. Vliegas is een restproduct bij de verbranding van slib. Uit het teruggewonnen fosfaat kan vervolgens kunstmest worden geproduceerd. De natuurlijke voorraden fosfaaterts raken op, waardoor er op termijn te weinig primaire fosfaat beschikbaar is voor de wereld voedselvoorziening. Bron: Recycling Magazine 28-02-2015. Lees verder>>>>