Grote opknapbeurt voor rioolwaterzuivering Dordt

17 januari 2020 11:30 uur

Deze week start het waterschap met de renovatie van de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Er wordt ruim € 5 miljoen euro geïnvesteerd.

Heemraad Leo Stehouwer: “De renovatie van deze belangrijke rioolwaterzuivering kan nu starten. Eind 2020 zullen deze werkzaamheden zijn afgerond. Zo zorgt het waterschap ervoor dat we ook in de toekomst het afvalwater van Dordrecht kunnen blijven zuiveren.”

Roosters worden vervangen, rioolwatertanks leeggepompt en schoongemaakt, systemen gerepareerd en beluchtingselementen vervangen. Inwoners en bedrijven van Dordrecht ondervinden verder geen hinder van de werkzaamheden en kunnen gewoon blijven doorspoelen.

De oorspronkelijke rioolwaterzuivering werd in 1973 gebouwd. In 2007 is op dezelfde plek de huidige rioolwaterzuivering in gebruik genomen. De installatie zuivert het afvalwater van circa 193.000 inwoners en bedrijven in Dordrecht. Het gezuiverde water stroomt vervolgens in de Beneden-Merwede. Bron: wshd.nl 17-1-20