Groot Salland: samenwerken aan een goed waterbeheer voor inwoners en bedrijven

01 november 2015 07:44 uur

Het Waterbeheerplan 2016 – 2021 is door het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland op 29 oktober 2015 vastgesteld. In het Waterbeheerplan zijn de doelen uitgewerkt voor vier belangrijke thema’s: waterveiligheid, voldoende water, schoon water en het zuiveren van afvalwater. Naast de beschreven doelen zijn de belangrijkste maatregelen die worden uitgevoerd opgenomen.

Doelen

De doelen in het waterbeheerplan zijn divers en gericht op:

  • Overstromingen, wateroverlast of droogte te voorkomen of beperken. Inwoners kunnen hierdoor op een goede manier wonen en werken. Boeren en natuurbeheerders kunnen goed gebruik maken van de grond.
  • Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het water in de volle breedte. Een goede ecologische en chemische kwaliteit van het (oppervlakte)water is belangrijk. Het water is schoon en gezond en inwoners kunnen hiervan genieten. Ook de doelen voor waterkwaliteit die voortvloeien uit Europese wetgeving; de Kaderrichtlijn Water (KRW) maken onderdeel uit van het plan.
  • Afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties effectief en efficient behandelen.. We proberen niet alleen schadelijke stoffen uit het water te halen. Ook willen we van deze stoffen nieuwe producten maken en nieuwe toepassingen zoeken.

Het waterbeheerplan geldt vanaf 1 januari 2016 tot en met 2021 en is afgestemd tussen Groot Salland en de drie omliggende waterschappen én met de plannen van het Rijk, de Provincies en de gemeenten.

Het online Waterbeheerplan is te zien via www.wgs.nl/waterbeheerplan, daar is het plan in pdf-formaat te downloaden en/of te printen.