Groningse rioolwaterzuivering internationaal voorbeeld

01 februari 2015 07:55 uur

In 2013 is de rioolwaterzuivering in Garmerwolde uitgebreid met de innovatieve Nereda® technologie. Het is wereldwijd de eerste zuivering van dit formaat met deze technologie. Daarmee is het een internationaal voorbeeld voor de bouw van rioolwaterzuiveringen. Vanuit landen als Brazilië, India, Engeland, Zwitserland en Australië kijkt men met veel belangstelling naar de resultaten van de Groningse installatie. Een Nereda® installatie is aantrekkelijk, omdat het minder oppervlakte nodig heeft, minder energie verbruikt en rioolwater op een volledig biologische manier zuivert. Nereda® is een Nederlands concept ontwikkeld door de waterschappen, Stowa, TU Delft en Royal HaskoningDHV. Wereldwijd worden inmiddels tientallen Nereda® installaties ontworpen en gebouwd.

Nereda®-zuivering

De Nereda® technologie is wereldwijd een aantrekkelijke oplossing voor de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande rioolwaterzuiveringen. Een Nereda® installatie heeft minder oppervlakte nodig dan bestaande zuiveringen. Bovendien gebruikt een Nereda® zuivering veel minder energie en worden er nagenoeg geen chemicaliën gebruikt. Het zuiveringsproces is volledig biologisch en de bacteriën die het rioolwater reinigen, groeien niet als vlokken, maar in korrelvorm. Deze korrelvorm zorgt er voor dat de verschillende zuiveringsprocessen in één reactor kunnen plaatsvinden. Daardoor is de nieuwe installatie aanzienlijk compacter en goedkoper dan een conventionele rioolwaterzuivering.

Zuivering Garmerwolde klaar voor de toekomstDe nieuwbouw op de zuivering in Garmerwolde heeft in totaal 24,8 miljoen euro gekost. De nieuwbouw bestaat uit twee Nereda® reactoren met ieder een inhoud van 9600 kuub. In 2014 heeft de bouwer van de installatie, aannemerscombinatie GMB Civiel – Imtech Infra, succesvol aangetoond dat het gezuiverde rioolwater ruimschoots voldoet aan de eisen voor het lozen van afvalwater. In november 2014 heeft de bouwer de zuivering overgedragen aan waterschap Noorderzijlvest, dat nu over een grote, toekomstbestendige rioolwaterzuivering, beschikt. Bron: Ws Noorderzijlvest 30-01-2015.