Groningen: Proef met datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

08 juli 2018 17:58 uur

Bij hevige regen kan de riolering op bedrijventerrein Euvelgunneop Zuidoost het aanbod niet aan. Gevolg: straten die blank staan op het bedrijventerrein en overstort van rioolwater op onder meer vijvers in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. De oplossing zoekt ZO met partners in een voor Nederland zeer innovatieve aanpak: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

Euvelgunne is een typisch jaren ’70, jaren ’80 bedrijventerrein, met veel verharding, vrij dicht bebouwd met bedrijven en zonder een gescheiden rioleringssysteem. Bij extreme regenval kan de regen alleen weg via de riolering, die het grote aanbod al snel niet meer aankan. Te veel aanvoer vanaf Euvelgunne op de riolering betekent heel simpel dat het ergens over de rand gaat. Vaak betekent dat, dat er riooloverstort plaatsvindt op vijvers elders in de stad, met name in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk.

Proefproject

Daarom is de gemeente met dit proefproject gestart om het aanbod van afvalwater te beperken: deels door de regenwaterafvoer van bedrijven af te koppelen van de riolering en deels door gecontroleerd het afvalwater bij extreme regen direct te storten op het Winschoterdiep. De proef is een initiatief van de gemeente Groningen samen met ZO en wordt gefinancierd door de gemeente, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, ZO met gelden uit Het Fonds en Regio Groningen Assen. De proef dient als showcase voor alle bedrijventerreinen in Noord-Nederland, vanwege de unieke aanpak die op bedrijventerreinen nog niet wordt toegepast. Bron: bedrijvenvereniging-zo.nl 6-7-18 Lees verder>>>>