Grensoverschrijdende samenwerking om de klimaatproblematiek in steden op te pakken

Afgelopen donderdag zijn Duitse en Nederlandse partijen bij elkaar gekomen om nader te onderzoeken of er intensievere samenwerking mogelijk is om de klimaatproblematiek in steden gezamenlijk op te pakken. In de vorm van een workshop is er met name aandacht besteed aan de vragen of een samenwerking tot meerwaarde kan leiden en hoe deze er dan uit zou kunnen zien. Bron: vechtstromen.nl 23 sept. 2016 Lees verder>>>>