GP Groot breidt dienstverlening uit met eigen inzameling en verwerking van olie, water en slib.

21 september 2014 13:40 uur

GP Groot verzorgt vanaf september niet meer alleen het inzamelen van de afvalstroom Olie Water Slib (OWS); de afvalstroom wordt nu ook op het eigen terrein verwerkt. OWS is afkomstig uit olieafscheiders van tankstations, wasstraten en garagebedrijven. Deze afscheiders voorkomen dat slib en olie in het riool terecht komt. De putten worden door GP Groot met een speciaal daar toe ingericht voertuig regelmatig  geledigd. Op de verwerkingslocatie aan de Boekelerdijk staat sinds kort een installatie voor het verwerken van OWS.

Klanten die het OWS door GP Groot laten inzamelen krijgen de garantie dat de verwerking van deze afvalstroom geheel conform de wettelijke richtlijnen wordt behandeld en gerecycled. Door de eigen verwerking is deze inzameling duurzamer dan inzameling door een andere partij: er is minder transport nodig (minder CO2 uitstoot) en de verwerking vindt plaats in de eigen regio. www.gpgroot.nl/infra/rioolservice.