GMB Rioleringstechnieken neemt Europa’s grootste en modernste UV-rioolrenovatie-unit in gebruik

26 augustus 2015 20:31 uur

GMB Rioleringstechnieken B.V. heeft deze week haar tweede rioolrenovatie-unit in gebruik genomen. Met deze tweede installatie kan GMB Rioleringstechnieken riolen renoveren met een diameter van rond 200 mm tot en met rond 1.600 mm. Door de lange kabel van 300 meter kunnen langere afstanden in één keer worden gerelined.
Met de combinatie van grotere diameters en langere afstanden behoort deze installatie op het moment van levering tot de grootste en modernste installaties van Europa.
Bij de uitvoering van de eerste werkzaamheden in Harlingen is dit dan ook gelijk in de praktijk getest en is een riool in één arbeidsgang gerenoveerd met een lengte van 256 strekkende meter. De installatie is opgebouwd op een Mercedes Actros truck met een EURO VI motor.

GMB biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. We hebben kennis in huis van watertechnologie, beton- en industriebouw, infra, installatietechniek, speciale technieken, rioleringstechnieken en milieuwerken. Als familiebedrijf met 400 medewerkers zijn we een klantgerichte en flexibele organisatie.  
GMB Civiel realiseert complete projecten, vaak multidisciplinair en geïntegreerd. Van ontwerp en engineering tot en met realisatie en onderhoud. Het gaat daarbij onder meer om viaducten, gemalen, zuiverings-, vergistings- en composteringsinstallaties, haventerreinen en loodsen, dijken en saneringsprojecten. 
GMB Services ondersteunt opdrachtgevers met multidisciplinaire services, gericht op afvalwater-, drinkwater- en industriële installaties. We onderhouden en renoveren zandfilters, bassins en pompinstallaties. Ook inspecteren, reinigen en renoveren we leidingen en rioleringen en voeren we bodemsaneringen uit. 
G M B Riole rin g s t e c h nie k e n zorgt voor het inspecteren, reinigen en renoveren van leidingen en rioleringen. Door het gebruik van de nieuwste technologieën zoals strengrelining met UVuitharding, GVK deelreparaties, innovatie WinLiner en robotfrezen zijn wij compleet in leidingrenovatie. 
G M B Bio E n e r gie exploiteert installaties gericht op bio-energie, grond- en voedingstoffen. Wij vergisten, ontwateren, en drogen organische reststromen op duurzame wijze tot bio-energie en meststoffen. Met de urineverwerkingsinstallatie SaNiPhos® worden nutriënten stikstof en fosfaat teruggewonnen.