Gezamenlijk tekenen voor duurzame sanitatie in Blankenham

11 november 2014 11:32 uur

Een duurzame oplossing voor het verwerken van afvalwater in Blankenham. Dat is de doelstelling die Dorpsbelang Blankenham, gemeente Steenwijkerland, LTO-Noord, STOWA/Rioned en waterschap Reest & Wieden gezamenlijk hebben uitgesproken bij het onderzoeken van de wijze waarop in de toekomst het afvalwater in Blankenham en omgeving kan worden ingezameld en verwerkt.

Het drukriool in Blankenham is aan het einde van zijn technische levensduur. Nieuwe kennis en innovatieve technologie bieden kansen om het afvalwater op een duurzame, doelmatige en effectieve manier te verwerken. De afgelopen periode hebben bovengenoemde partijen bekeken welke mogelijkheden er zijn voor het inzamelen en verwerken van het afvalwater.

De betrokken partijen hebben afgesproken om naast de drukriolering ook een natuurlijk alternatief verder uit te werken en deze samenwerking in een intentieverklaring te bekrachtigen. Op basis van deze nadere uitwerking kan aan de hand van de kosten, maatschappelijk draagvlak en milieueffecten een afgewogen keuze worden gemaakt. Begin januari 2015 moet hierover meer duidelijkheid komen. Om de samenwerking te bekrachtigen tekenden de samenwerkende partijen op woensdag 5 november 2014 de intentieovereenkomst ‘Duurzame Sanitatie Blankenham’.Bron: Waterschap Reest en Wieden.