Geneesmiddelen uit afvalwater

08 mei 2016 07:43 uur

Afvalwater bevat steeds meer geneesmiddelen die lastig te verwijderen zijn in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). Deze ontwikkeling vraagt om nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Vanuit die achtergrond hebben KWR Watercycle Research Institute, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en PureBlue Water binnen TKI Watertechnologie een project uitgevoerd gericht op het verwijderen van geneesmiddelen door middel van een twee-staps proces: ionenwisseling gevolgd door geavanceerde oxidatie. Nadat het principe op het laboratorium was uitgetest, is het op grotere schaal toegepast in een pilot bij RWZI Panheel (bekijk de video). Het blijkt inderdaad technisch mogelijk te zijn om op deze manier een breed scala aan geneesmiddelen effectief uit het effluent te verwijderen. Bron: Topsector Water, 3 mei 2016. Lees verder>>>>