Gemeenten en hoogheemraadschap van Rijnland besparen op verwerking afvalwater

16 oktober 2015 18:11 uur

De gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,  Teylingen en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op 12 oktober officieel gestart met het gezamenlijk opstellen van een integraal Afvalwaterketenplan. Met deze samenwerking verwachten alle partijen hun gezamenlijke doelen beter én tegen een lagere prijs te kunnen realiseren.

De gemeenten zorgen gezamenlijk voor het inzamelen van het afvalwater. Het ingezamelde water wordt vervolgens verpompt naar de afvalwaterzuiveringen in Katwijk, Lisse en Noordwijk van het hoogheemraadschap van Rijnland. Daar wordt het gezuiverd en vervolgens geloosd op het oppervlaktewater. Inzameling, transport en zuivering van afvalwater (en regenwater) worden vanuit duurzaamheid en efficiency niet los van elkaar bekeken, maar in hun samenhang. Dit vergroot de doelmatigheid in de afvalwaterketen en vergroot het maatschappelijk rendement.

Samenwerkingsverband

De gemeenten Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en het hoogheemraadschap van Rijnland, werken sinds 2009 nauw samen in de afvalwaterketen. Afspraken en acties die uit deze samenwerking voortkomen vallen onder de paraplu van het Bestuursakkoord Water. Bestuurlijke vertegenwoordigers van het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben binnen dit akkoord met elkaar de afspraak gemaakt om een forse besparing te realiseren binnen de afvalwaterketen. Dit samenwerkingsverband met de naam cluster Bollenstreek heeft de ambitie om voor de gehele afvalwaterketen in dit gebied een integraal afvalwaterketenplan op te stellen. Dit integrale plan vervangt de verbrede Gemeentelijke Rioolplannen en de Basis-Zuiveringsplannen voor de waterzuiveringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Bron: gemeente Noordwijkerhout 16-10-2105.