Gemeentelijke maatregelen tegen verspreiding gif via riool bij treinramp

24 april 2016 07:08 uur

De gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Halderberge gaan waarschijnlijk na de zomer aan de slag met maatregelen om de veiligheid rondom het spoor te verbeteren. De riolering gaat op de schop en ook worden sloten aangepast. Dit mede n.a.v. de ramp met de giftrein in het Belgische Wetteren in mei 2013. 

Op deze manier wordt voorkomen dat gevaarlijke vloeistoffen en vervuild bluswater zich na een lek in een treinwagon verspreiden in het open water. Een ingenieursbureau is momenteel druk bezig om de maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn. Die bestaan vooral uit het afdichten van watergangen en kolken, de aanpassing van rioolaansluitingen en de bescherming van gemalen.

Bron: Internetbode.nl 19 april 2016. Lees verder>>>>