Gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland gaan samenwerken op het gebied van afvalwaterbeheer

12 april 2014 07:51 uur

Gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland gaan een verregaande samenwerking aan op het gebied van afvalwaterbeheer. Vanaf 1 januari 2015 krijgt Waterschap Zuiderzeeland de rioleringstaken van de gemeente Zeewolde overgedragen. Dit wordt een duurzame samenwerking op basis van een dienstverleningsovereenkomst. In 2014 zijn de partijen gestart met een overgangsjaar en leerperiode. Daarna zal het waterschap de taken structureel voor de gemeente Zeewolde gaan verzorgen.

Ondertekening projectcontract

Uitdrukken samenwerking door veilen van beschilderde toiletbrillen tbv goed doel

Goed beheer van de riolering en juiste verwerking van afvalwater is van levensbelang. Sanitatie heeft bijgedragen aan het bevorderen van de volksgezondheid. Gelukkig is dit in Nederland goed geregeld doordat verschillende partijen met elkaar samenwerken, de riolering onderhouden en het afvalwater zuiveren.

Om de samenwerking tussen gemeente Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland op een speciale manier te benadrukken vragen beide partijen  verschillende mensen uit Zeewolde en de waterschapswereld om een toiletbril te beschilderen. Aan het eind van het jaar worden deze toiletbrillen geveild voor een goed doel dat zich bezig houdt met sanitatie.

Op dinsdag 15 april geven de gemeente en het waterschap op ludieke wijze de aftrap voor de ondertekening van het contract en het schilderen en veilen van de toiletbrillen.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland april 2014.