Gemeente Zeevang: Uitnodiging inloopavond werkzaamheden Seevancksweg

08 juni 2014 07:09 uur

Op donderdag 19 juni wordt er een inloopavond gehouden over de aanstaande werkzaamheden aan de Seevancksweg in Oosthuizen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De werkzaamheden aan de Seevancksweg zullen bestaan uit rioleringswerkzaamheden en reconstructiewerkzaamheden. De rioleringswerkzaamheden vangen aan in week 36 en gaan ongeveer zes weken duren. Het is dan noodzakelijk om het verkeer gedurende drie weken om te leiden. Een half jaar na de rioolwerkzaamheden (minimale inklinkperiode van de uitgegraven grond) wordt er in het voorjaar van 2015 gestart met de reconstructiewerkzaamheden. Tijdens de inloopavond vindt u informatie over de inhoud van de werkzaamheden, de voorgenomen planning en de noodzakelijk verkeersmaatregelen. Er zal geen plenaire voorlichting worden gegeven. De informatie wordt gegeven aan de hand van tekeningen, overzichten en gesprekken met de technische specialisten.

Binnen lopen is mogelijk van 19.00 uur tot 21.00 uur. De inloopavond vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Bron: Gemeente Zeevang 06-06-2014,