Gemeente Velsen: Broekbergenlaan begin 2015 op de schop

17 augustus 2014 11:54 uur

De Broekbergenlaan in Santpoort-Noord wordt begin 2015 gereconstrueerd. De riolering in de Broekbergenlaan is in zeer slechte staat en aan vervanging toe. Gezien de slechte staat van de asfaltverharding wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de asfaltverharding te vervangen. Tevens is nu de mogelijkheid om het wegprofiel te optimaliseren, passend bij de functie van een hoofdontsluitingsweg. Uit oogpunt van verkeersveiligheid gaat de voorkeur uit naar vrijliggende fietspaden. Gezien de beschikbare ruimte is dit echter niet mogelijk, zodat fietsers ook in de nieuwe situatie gebruik moeten maken van fietsstroken op de rijbaan. Bron: Rodi 14-08-2014.