Gemeente Tilburg maakt Green Deal met bierbrouwerij

14 maart 2014 15:14 uur

Een aantal partijen heeft afspraken gemaakt over het gebruik, hergebruik en de lozing van water dat brouwerij de Koningshoeven gebruikt.

Ook is afgesproken om de onttrekking van grondwater te verminderen en het energiegebruik te verlagen. De afspraken staan in een zogenoemde Green Deal en zijn gemaakt door de brouwerij, Waterschap de Dommel, de provincie Noord-Brabant, de Diamantgroep en de gemeente. De maatregelen zorgen er onder meer voor dat er zuiniger met water wordt omgegaan en dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Dit draagt bij aan het streven van de gemeente om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn.
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven wil de eigen bedrijfsprocessen op het gebied van water en energie zoveel mogelijk duurzaam maken. Op dit moment is voor de productie van 1 liter bier ongeveer 7,5 liter water nodig. Het gaat jaarlijks dus om grote hoeveelheden proceswater en bijhorend energieverbruik. De abdij liet in 2013 onderzoeken hoe afvalwater opnieuw gebruikt kon worden. In 2015 moeten de nu gemaakte afspraken tot concrete resultaten leiden.

Wethouder Berend de Vries: “Deze Green Deal moet aantonen dat het mogelijk is met aanzienlijk minder water en energie dezelfde resultaten te halen. Het is goed om te zien dat Brouwerij De Koningshoeven daar het initiatief in neemt.”
Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en het wordt ter informatie naar de raad gestuurd.