Gemeente Súdwest-Fryslân investeert bijna €900.000 in rioolonderhoud

04 juli 2014 06:57 uur

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt dit jaar een bedrag van € 880.000 beschikbaar voor het groot onderhoud aan riolering.an Normaal gesproken worden de onderhoudswerkzaamheden aan het riool gekoppeld aan het onderhoud van wegen. Voor 2014 zijn er echter bijna geen werkzaamheden aan wegen gepland die samenvallen met groot onderhoud aan het riool. De gemeente Súdwest-Fryslân vervangt indien nodig de riolering, maar daar waar het kan, maakt de gemeente gebruik van relinen. Bron: Bolswards Nieuwsblad – Wed, 02 Jul 2014. Lees verder>>>>