Gemeente Stichtse Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tekenen afvalwaterakkoord

13 juli 2014 08:36 uur

Wethouder Pieter de Groene van de gemeente Stichtse Vecht enhoogheemraad Els van der Vorm van De Stichtse Rijnlanden hebben op 10 juli 2014 een afvalwaterakkoord getekend. Dit deden zij op het gemeentehuis Maarssen. “Samen gaan we zorgen voor goed riool- en zuiveringsbeheer, tegen aanvaardbare kosten”, aldus hoogheemraad Van der Vorm.

Goed beheer, gezonde leefomgeving

De gemeente zorgt voor de riolering, het waterschap zorgt voor het zuiveren van het afvalwater. Twee taken die letterlijk met elkaar verbonden zijn. In het afvalwaterakkoord maken gemeente en waterschap afspraken over het beheer van riolering en zuivering, de afvalwaterketen. Dit beheer willen de partijen zo optimaal mogelijk doen om te zorgen voor schoon water in sloot en rivier, ter bescherming van de volksgezondheid en onze leefomgeving.

De gemeente gaat de komende jaren aan de slag met het verbeteren van de (verzakte) riolering in Kockengen. Winstpunt voor het waterschap is dat er dan minder rioolvreemd water, grondwater dat door lekkage in de riolen terecht komt, naar de zuivering loopt.

Samenwerken in de waterketen

Gemeente Stichtse Vecht en De Stichtse Rijnlanden nemen allebei deel aan Winnet, het Water Innovatie Netwerk binnen de provincie Utrecht. In dit netwerk werken 14 gemeenten en het waterschap aan doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer van de afvalwaterketen.
“Dit afvalwaterakkoord is een waardevolle verdieping van de samenwerking binnen Winnet”, aldus hoogheemraad Van der Vorm. Wethouder De Groene onderschrijft dit en ziet “het afvalwaterakkoord als een belangrijke stap in de samenwerking met het waterschap”. Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.