Gemeente pakt wateroverlast aan

04 september 2016 18:44 uur

VLAARDINGEN – Op 23 juni is meer neerslag gevallen dan het rioolstelsel kan verwerken. Omdat het rioolstelsel volledig gevuld is, wordt water tijdelijk op straat opgevangen. Op een aantal locaties, waaronder de Weteringstraat en de Groeneweg , is echter water de woningen ingestroomd. Vanaf de start van die hevige neerslag zijn bij de gemeente circa 200 meldingen geregistreerd. Er zijn 46 meldingen met betrekking tot wateroverlast binnenshuis genoteerd, 23 meldingen over water op straat en bij de overige meldingen werden losse putdeksels, verzakkingen of andere zaken gemeld. Op basis van de locaties en aard van de meldingen is een beeld verkregen van de overlastlocaties. Hieruit blijkt dat vooral de oudere wijken (Oostwijk, Centrum en Vettenoordse Polder) gevoelig zijn voor wateroverlast.

Op korte termijn wordt gekeken of het straatwerk in de overlastlocaties aangepast kan worden. Hierdoor wordt de kans verkleind dat water richting de woningen stroomt. Ook wordt een aantal locaties doorgerekend, met als doel te kijken bij welke hoeveelheid neerslag problemen optreden en waar deze problemen precies ontstaan. Op basis van deze berekeningen wordt per overlastlocatie een strategie ontwikkeld om de kans op wateroverlast te verkleinen. Daarnaast is en blijft de gemeente met bewoners in gesprek om mogelijkheden te inventariseren om de kans op en de gevolgen van wateroverlast verder te verkleinen. Bron: vlaardingen24.nl 4 sept 2016