Gemeente Oosterhout inspecteert en repareert riolen in delen van Oosterhout

27 september 2014 17:02 uur

Ieder jaar voert de gemeente haar reinigings- en inspectieprogramma van riolen uit. In verschillende straten worden dan ook reparaties aan het riool uitgevoerd. Dit jaar vinden deze werkzaamheden in week 40 tot en met 47 plaats in de Componistenbuurt, Weststad-Zuid, Vrachelen-Noord, Oud West, Paterserf, industrieterrein Weststad-Noord en industrieterrein Statendam.

Rioolinspecties en rioolreiniging

In de weken 40 tot en met 47 wordt het riool in de Componistenbuurt en in Weststad-Zuid geïnspecteerd en gereinigd. Het hoofdriool wordt gereinigd door water onder hoge druk door de leiding te spuiten. Door de druk kan er water uit de zwanenhals terug spatten, of borrelen in de toiletruimte. Na het reinigen van het hoofdriool kan er een rioollucht ontstaan. Dit komt doordat het water uit de zwanenhalzen van de waterafvoeren getrokken wordt. Door bij alle afvoeren de kranen even te laten lopen en het toilet door te trekken zal de meeste stankoverlast verdwijnen. Let daarbij ook op het vullen van de afvoeren onder bijvoorbeeld de verwarmingsketel en schrobputjes.

Rioolreparaties

In de weken 41 tot en met 47 wordt het riool in de wijken Vrachelen- Noord, Oud West, Paterserf, industrieterrein Weststad-Noord en industrieterrein Statendam gerepareerd. De reparatiewerkzaamheden bestaan vooral uit het herstellen van het riool op plaatsen waar lekkages, scheuren of wortelgroei aanwezig zijn. Tijdens de reparaties wordt een soort bekleding aan de binnenkant van de buizen aangebracht. Hiervoor moet het riool eerst gereinigd worden. Er is een kleine kans dat er wateroverlast ontstaat in het toilet. Dit kan voorkomen worden door het deksel van de toiletpot te sluiten. De bewoners van de betreffende straten ontvangen hierover nog een bewonersbrief met de datum van reiniging.

Er kan mogelijk verkeershinder of stankoverlast ontstaan, maar we proberen om dat zoveel mogelijk te bepreken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K. Michielsen, objectbeheerder water en riolering van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 14 0162.