Gemeente mag spaarreserve voor vervanging riolering doorberekenen in rioolbelasting

01 februari 2015 08:58 uur

De zogenoemde “opbrengstlimiet” is geregeld in artikel 229b Gemeentewet. De geraamde opbrengsten uit de riolering mogen niet uitstijgen boven de geraamde lasten. Noodzakelijke vervangingskosten behoren tot de lasten. Vervangingskosten kunnen dus worden doorberekend in de rioolbelasting.

Betekent het voorgaande ook dat een gemeente een “spaarreserve” voor de toekomstige vervanging van het rioolstelsel op jaarlijkse basis mag doorberekenen aan de belastingplichtige? Dat is inderdaad toegestaan, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Bron: Van der Feltz advocaten 26 januari 2015.  Lees verder>>>>