Gemeente Laren: Oplossing verbetering transport rioolslib in zicht

02 november 2014 09:02 uur

Samenwerkende partijen willen een einde maken aan het rijden met zware vrachtwagens door de smalle straten van Laren en Blaricum voor het transport van rioolslib. De eerste stap naar een ondergrondse voorziening is gezet.

Aan de oostzijde van Blaricum bevindt zich de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bijna dagelijks wordt rioolslib afgevoerd vanaf de RWZI richting de A1 naar Amsterdam. De route van de vrachtwagens loopt via de bebouwde kom van Blaricum en Laren. Bewoners langs de route ondervinden daarvan veel overlast. Een oplossing hiervoor is gevonden in een ondergrondse leiding.

Naar verwachting rijden de vrachtwagens met rioolslib vanaf eind volgend jaar niet meer door de smalle straten van Blaricum en Laren. Plannen voor een ondergrondse leiding vanaf de RWZI Blaricum naar een buffer met laadplek langs de A27 bij Eemnes zijn in ontwikkeling. Johan de Bondt, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement Midden Nederland, district Zuid van Rijkswaterstaat, wethouder Liesbeth Boersen van de gemeente Blaricum en wethouder Ton Stam van de gemeente Laren hebben hiervoor op 28 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het college van B&W van Laren heeft over de financiering van het project al een positief besluit genomen, zo ook het Dagelijks Bestuur van het waterschap. De gemeenteraden van Blaricum en Eemnes beslissen hierover in november 2014. Bron: Gemeente Laren oktober 2014.