Gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta sluiten afvalwaterakkoord

08 juni 2014 07:55 uur

Beter inzicht in de weg van het afvalwater

De kwaliteit verhogen van de riolering en mogelijk lagere investeringen voor de inwoners van Etten-Leur voor de vernieuwing, aanleg en beheer van de riolering en afvalwaterzuivering. Dat is het doel van de samenwerking tussen de gemeente Etten-Leur en waterschap Brabantse Delta. Wethouder Jan van Hal van de gemeente Etten-Leur en Jacques van der Aa, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, hebben daarvoor op dinsdag 3 juni hun handtekening gezet onder het bijbehorende afvalwaterakkoord.

De afvalwaterketen

Gemeente en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterketen (riolering en afvalwaterzuivering). De gemeente zamelt het huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater in via de riolering. Het waterschap zuivert dat water met behulp van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het afvalwater van de bebouwde kom van Etten-Leur wordt via de gemeentelijke riolering getransporteerd naar de rioolwaterzuivering (rwzi) Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta, gelegen ten noorden van Breda. Het afvalwater van het bedrijventerrein Vosdonk wordt met de afvalwaterpersleiding dwars door West-Brabant verpompt naar de rwzi Bath van het waterschap, net over de Zeeuwse grens. Gemeente en waterschap streven samen naar een optimale en duurzame afvalwaterketen binnen een gezond watersysteem.

Onderzoek gemaal Tuindersweg

De gemeente en het waterschap werken al lange tijd samen. Uit de studie naar de optimalisatie van de afvalwaterketen, die voorafgaande aan dit akkoord is uitgevoerd, is gebleken dat de riolering in de gemeente Etten-Leur op orde is. Aan de afvalwaterriolering zijn geen dringende maatregelen nodig. Gemeente en waterschap onderzoeken de komende periode wel of het rioolgemaal aan de Tuindersweg, dat in beheer is bij het waterschap, uitgebreid moet worden. Tevens hebben beide organisaties afspraken gemaakt over het beheer van de aansluitingen van het gemeentelijk rioolstelsel op het transportsysteem van het waterschap naar de rwzi’s Nieuwveer en Bath.

Bredere samenwerking in de afvalwaterketen

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert en het waterschap werken op het gebied van het (afval)waterbeheer samen in Waterkring de Baronie. Naast slimmer investeren met minder kosten richt die samenwerking zich ook op het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van deskundig personeel van de samenwerkende partijen. Bron: Waterschap Brabantse Delta 3 juni 2014.