Gemeente en waterschap verbeteren afvalwaterketen

29 oktober 2014 07:17 uur

Op woensdag 29 oktober presenteren gemeente Oldenzaal en waterschap Vechtstromen de resultaten van het project ‘Fuzzy Afvalwaterketen’. De gemeente en het waterschap laten zien hoe door samenwerking een integrale afvalwaterketen gerealiseerd kan worden. In een integrale afvalwaterketen worden riolering en rioolwaterzuiveringsinstallatie als één geheel gezien. Daarmee kunnen veel voordelen worden behaald, zoals het voorkomen van onnodige overstortingen van afvalwater bij hevige neerslag.

Daarnaast kan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie met behulp van Fuzzy Logic beter worden ingespeeld op de samenstelling van het afvalwater. Dit heeft een kwalitatief beter en energiezuiniger zuiveringsproces tot gevolg. Fuzzy Logic is een al veel toegepaste techniek in onder andere wasmachines en auto’s. Daarbij worden met sensoren en vooraf ingestelde parameters processen automatisch gestuurd.

Kennis uit Duitsland

“Dit project past binnen onze ambitie om, samen met partners in de waterkringloop, voortdurend te zoeken naar verbeteringen in onze zuiveringstaken,” zegt waterschapsbestuurder Roel van der Veen. “Daarbij maken we graag gebruik van de kennis die bij andere organisaties al bestaat. In Duitsland heeft men al veel ervaring met het beheren van riolering en zuivering door één organisatie. Daarom hebben we de Duitse stad Rheine en het kennisinstituut INFA gevraagd hun kennis in te brengen in het onderzoek in Oldenzaal. Ik hoop dat het goede resultaat van het project Fuzzy Afvalwaterketen een opening is voor meer gemeenten om hierover met het waterschap in gesprek te gaan.”

Verbeteren afstemming 

In Nederland zorgen de waterschappen ervoor dat het afvalwater van burgers en bedrijven gezuiverd wordt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering en het inzamelen en transporteren van het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door betere afstemming kunnen de voorzieningen in de riolering en de zuivering optimaal worden benut. Zo wordt gezorgd dat zo min mogelijk ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater wordt geloosd. De Oldenzaalse wethouder Manouska Molema: “Het is mooi om te zien dat de samenwerking met het waterschap nu concreet resultaat oplevert. Door betere afstemming kunnen de voorzieningen in de Oldenzaalse riolering en in de rioolwaterzuivering van het waterschap optimaal worden benut. Met als resultaat dat zo min mogelijk ongezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater wordt geloosd.”

Bijeenkomst

De resultaten van het project Fuzzy Afvalwaterketen worden op 29 oktober 2014 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het Twents Waternet. In het Twents Waternet zijn de waterwethouders van alle Twentse gemeenten en het waterschap vertegenwoordigd. Bron: Gemeente Oldenzaal 28-10-2014.