Gemeente Ede: Informatieavond aanpak ENKA grondwatervervuiling

08 april 2014 18:40 uur

Op dinsdag 15 april houdt de gemeente een informatieavond voor bewoners van de wijken Maandereng en Rietkampen over de aanpak van vervuild grondwater vanaf het voormalig ENKA-terrein. Bewoners zijn welkom tussen 18.00 en 21.00 uur in het Hotel PTC+, Zandlaan 27 in Ede.

Op deze avond zijn deskundigen van gemeente, provincie en waterschap en het onderzoeksbureau aanwezig om vragen te beantwoorden.

Aanpak grondwatervervuiling

De voormalige Enka fabriek aan de dr. Hartogsweg in Ede heeft het grondwater vervuild. De vervuiling zit diep onder de grond en is daarom nu nog geen probleem. Als we niets doen zal het vanaf 2018 in de Rietkampen in de vijvers en singels komen. De vervuiling is niet schadelijk voor de gezondheid, maar kan wel stankoverlast veroorzaken. Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Ede werken samen aan een oplossing om dit te voorkomen.

Aanpak volgens geldende procedures

Het vervuilde grondwater zal worden afgevangen en afgevoerd voordat het aan de oppervlakte kan komen. Op dit moment werkt de gemeente aan een plan hoe dit uitgevoerd gaat worden. Naar verwachting start de opbouw van de benodigde installaties en uitvoering in 2015. Voor de goedkeuring van het plan en de benodigde vergunningen volgt de gemeente alle reguliere procedures. Dit betekent dat er op alle stappen inspraak mogelijk is.

Informeren van betrokkenen

Om iedereen op tijd te informeren over wat er gaat gebeuren zet de gemeente nu al enkele stappen. Bewoners ontvangen een brief met meer informatie. Daarnaast kunnen inwoners terecht op een  informatieavond. Verder kan men vragen stellen door te bellen met 14 0318 of te mailen naar info@ede.nl.