Gemeente Delfland: Rioolrenovatie in Den Hoorn

12 maart 2014 09:04 uur

De gemeente Midden-Delfland laat binnenkort rioolrenovatiewerkzaamheden in Den Hoorn uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden plaats in de Oranjelaan, het Prinsessenpad, de prinses Marijkelaan, de prinses Margrietlaan en prinses Beatrixstraat in Den Hoorn.

Verlenging levensduur riolering

De riolering in deze wegen wordt voorzien van een kunststof binnenbekleding (een zogenaamde kous) waardoor de levensduur van dit riool met ongeveer 50 jaar wordt verlengd. Door deze werkwijze voorkomen we een complete rioolvervanging. De kosten en overlast voor omwonenden wordt door deze keuze beperkt.

Werkzaamheden

In de weken van 21 maart tot en met 4 april wordt de renovatie uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn de straten op bepaalde momenten voor het doorgaand verkeer afgesloten. Omleidingroutes worden met behulp van bebording aangegeven.

Informatie bewoners

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Omwonenden van  de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden, worden vooraf schriftelijk geïnformeerd door de aannemer. Bron: gemeente Delfland 11-03-2014.