Gemeente Cranendonck: Rioolrenovatie Budel

02 november 2014 08:51 uur

In 2013 is in het westen van de kern Budel de kwaliteit van de riolering met videobeelden vastgelegd. De beelden zijn beoordeeld en de locaties waar reparaties nodig zijn, zijn in kaart gebracht. In opdracht van gemeente Cranendonck wordt nu op diverse locaties in Budel de riolering gerenoveerd.

Reparaties
De reparaties bestaan meestal uit het aanbrengen van een kunststof voering aan de binnenzijde van het riool, waarbij de weg niet opengebroken hoeft te worden. Voordat de voering aangebracht kan worden dient het riool gereinigd te worden. Hierdoor kan mogelijk overlast ontstaan in de vorm van rioollucht en/of borrelgeluiden in het toilet en de gootsteen. Het kan gebeuren dat het water uit sifons van de binnenriolering wordt gezogen. Dit is eenvoudig te verhelpen door de kranen even te laten lopen.

(Graaf)werkzaamheden
Op enkele plaatsen ontkomt men er niet aan om toch kleine graafwerkzaamheden te verrichten waarbij getracht wordt het verkeer zo veel mogelijk doorgang te laten plaatsvinden. Bewoners van de straten waar werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand geïnformeerd door de aannemer.

Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u tijdens de uitvoering een melding maken, dan kunt u contact opnemen met Ed Goossens of Chantal Schaefer via telefoonnummer 045-524-1800. Bron: Gemeente Cranendonck.