Gemeente Assen doet mee aan meetproef kwaliteit rioolwater

27 mei 2015 18:22 uur

De gemeente Assen gaat meedoen met een proefproject, dat online de kwaliteit van rioolwater meet. Dit om te bekijken of het loont kwaliteitssensoren in de afvalwaterketen in te zetten. 2015 © AC.nl   Assen levert hiervoor een bijdrage van 13.000 euro binnen een technologisch samenwerkingsverband, waarin waterbedrijven, gemeenten, waterschappen en Waterlab Noord zijn vertegenwoordigd. Het afvalwater te sturen op basis van het aanbod (kwantiteit) wordt nu – net als in de meeste gemeenten – nog niet gedaan in Assen, terwijl de mogelijkheden er volgens het college van B en W wel zijn. Met deze pilot wordt gekeken of het zinvol is om op kwaliteitsaspecten te gaan sturen.   Bron: Asser Courant – Wed, 27 May 2015. Lees verder>>>>