Gelselaar krijgt nieuwe, duurzame inrichting

07 juni 2018 18:43 uur

Het bestaande rioolstelsel in Gelselaar dateert uit 1961 en is toe aan vervanging. Omdat de straten dan toch open liggen, wordt tegelijkertijd een herinrichtingsplan van de openbare ruimte uitgevoerd, allemaal onder de noemer duurzaam. Er komt openbare ledverlichting met zogenaamde kromme masten en de bestrating wordt vernieuwd, rekening houdend met het historische karakter van het dorp. De planning is dat het werk begin 2019 aanvang kan nemen.

Riolering

Gelselaar heeft een beschermd dorpsgezicht en dat willen de inwoners graag zo houden. Wijzigingen in het straatbeeld worden daarom altijd met de bewoners besproken, verenigd in Gelselaars Belang. Het dorp is aan vernieuwing toe. De bestaande riolering is gedateerd en wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Voordeel daarvan is dat het regenwater separaat kan worden afgevoerd waardoor de kosten voor de zuivering minder worden en de kans op overstroming van het riool bij extreem weer zo goed als nihil wordt. Het hemelwater aan de voorzijde van de woningen wordt straks afgekoppeld van het riool en in de bodem geïnfiltreerd. De achterzijde blijft op het bestaande rioolstelsel aangesloten omdat dergelijke werkzaamheden veelal te ingrijpend zijn. Via de grond lekt het regenwater naar een infiltratieriool, bestaande uit geperforeerde rioolbuizen. Als de grondwaterstand stijgt, dan voert deze buis het water af. Bron: achterhoeknieuwsborculoruurlo.nl 6-6-18 Lees verder>>>>