Geertruidenberg gaat voor drogen voeten

15 april 2016 06:29 uur

Eind augustus 2015 viel er in delen van Nederland een grote hoeveelheid neerslag. Ook in de gemeente Geertruidenberg kregen we veel water te verzetten.

Beleid gemeente

Het beleid van onze gemeente is gericht op droge voeten. Dit betekent dat we wel hinder accepteren (water op straat) maar geen overlast door water (water in de woning). Onze riolen en sloten  kunnen veel water verzetten, maar niet onbeperkt. Samen met andere gemeenten en het waterschap zoeken we naar oplossingen om droge voeten te houden. Een manier om het water buiten de woningen te houden is het water via het maaiveld (grondoppervlak) naar een lager deel in de wijk te leiden, bijvoorbeeld een sloot of park.

Oplossing Stadsweg

Een locatie waar we dit toepassen is de Stadsweg. Het trottoir is hier op het laagste deel van de weg verlaagd. Het regenwater stroomt nu bij zeer hevige buien via de berm naar de Veste. Hiermee komt er minder regenwater in het riool en is de kans op water in de woning kleiner.
De kosten van een dergelijke ingreep zijn beperkt. Een ondergrondse oplossing in de vorm van extra grote buizen of een bak om het water in te bergen kost al snel enkele tonnen. Ook is de realisatie veel ingrijpender voor de omgeving.

Elke druppel telt

U kunt natuurlijk ook zelf actie ondernemen om droge voeten te houden. Enkele voorbeelden:  het beperken van tuinverharding, dakwater opvangen met een regenton, een ‘groen’ dak, of een regenwaterberging of hergebruiksysteem in huis/tuin www.huisjeboompjebeter.nl. Elke druppel telt!