Geen politieke partijen in het waterschapsbestuur

10 april 2019 09:24 uur

Rondom de laatste waterschapsverkiezingen is er discussie ontstaan over het gebrek aan democratische legitimatie van het waterschapsbestuur omdat een aantal van de bestuurders niet wordt gekozen, maar wordt benoemd door belangenorganisaties. Deze zogenaamde geborgde zetels zouden niet democratisch zijn en moeten daarom worden afgeschaft. Deze bewering gaat volledig voorbij aan het soort organisatie dat het waterschap is en de daarbij behorende besluitvorming.

Naast de algemene democratie, zoals gemeente, provincie en rijk, waar op gezette tijden verkiezingen voor zijn, bestaat er in Nederland ook de functionele democratie ofwel belangengroependemocratie. Een andere organisatievorm van democratie, maar wel degelijk democratisch. Het waterschap is zo’n functionele democratie, gebaseerd op stakeholderparticipatie. In het bestuur zijn alle belangencategorieën vertegenwoordigd: boeren, bedrijfsleven, beheerders van natuurterreinen en burgers. De vertegenwoordigers van de eerste drie categorieën worden na een sollicitatieprocedure benoemd door LTO, de Kamer van Koophandel en de natuurterreinorganisaties. Dit zijn de geborgde zetels. Alleen de vertegenwoordigers van de burgers (ingezetenen) worden via verkiezingen gekozen. Elf jaar geleden heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat politieke partijen de burgers kunnen vertegenwoordigen in het waterschapsbestuur. Deze vertegenwoordigers worden gekozen via landelijke verkiezingen. Met de intrede van politieke partijen is het waterschapsbestuur gepolitiseerd. Daarbij komt dat de kosten van deze verkiezingen voor de belangencategorie ingezetenen al gauw 40 miljoen euro bedragen. Bron: binnenlandsbestuur.nl 10-4-19 Lees verder>>>>