Geen oliebollenvet door gootsteen of toilet

30 december 2014 19:57 uur

Oliebollenvet veroorzaakt verstoppingen en storingen in het riool. Daarnaast raakt de  waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. Dat kan worden voorkomen door het gebruikte vet in een melkpak of fles af te voeren als gewoon afval of af te leveren bij de milieustraat van de gemeente. Waterschappen en gemeenten  doen daarom een beroep op de samenleving om het oliebollenvet niet door de gootsteen of het toilet weg te spoelen.

Zelf, thuis. op oudejaarsdag oliebollen bakken is een mooie traditie, maar als het gebruikte vet door gootsteen of toilet wordt weggespoeld, ontstaan er problemen. Mogelijk in huis al omdat de dan nog warme vloeistof al heel snel afkoelt  en gaat klonteren in de afvoer, met alle gevolgen van dien.

En mocht de dikke drab er toch in slagen om door de huisriolering te komen, dan blijft er een risico. Vanuit vele huishoudens verzamelt het zich in de openbare riolering waar het nog verder afkoelt en alsnog tot verstoppingen leidt. Gaat ook dat nog goed, dan komt het uiteindelijk in een rioolgemaal terecht, waarna de pompen vast komen te zitten. De pieper van de onderhoudsmonteur gaat af en hij viert de jaarwisseling in zijn eentje, vijf meter onder de grond, gehuld in een overall.

Uiteindelijk komt het vet en de vloeibare olie in de zuiveringsinstallatie terecht, die het water schoon in de vaarten en kanalen moet lozen. Voor de verwerking van dat ‘ongewone’ huishoudelijk afvalwater zijn dan veel extra maatregelen nodig zoals extra zuurstof en extra chemicaliën; bovendien vraagt het meer energie. Afgezien van de belasting voor het milieu kost dat ook meer geld.

Daarom, liever geen oliebollenvet door gootsteen of toilet.