Geen explosief biogas meer bij rwzi Tubbergen

03 oktober 2015 19:06 uur

Waterschap Vechtstromen heeft per direct maatregelen genomen om een einde te maken aan ongewenste en potentieel gevaarlijke ophoping van biogas bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tubbergen. Het gas ontstaat bij de opslag van slib. Op de locatie aan de Huyerenseweg lag te veel slib opgeslagen, waardoor te veel biogas vrijkwam. Het teveel aan slib wordt nu afgevoerd naar Hengelo, in totaal drie vrachten per week. Bron: Biogasnieuws woensdag 30 september 2015