Gaat gemeente Assen zelf weer riolering reinigen?

28 juni 2015 08:33 uur

De PvdA in Assen vraagt het college van B en W waarom bij het reinigen van het riool dure, externe bedrijven in de arm worden genomen. Dat is tegen de bezuinigingsafspraken en bovendien, zo menen de socialisten, kost dat alleen maar meer tijd.

Een deel van de gemeenteraad, zo schrijft PvdA-fractielid Luc Rengers, bracht onlangs een bezoekje aan De Werf in Assen. De stadsbestuurders werd onder Peelo een kijkje in het riool gegeven. Rengers: “In de nabijheid van enkele restaurants werd een grote hoeveelheid vet aangetroffen, dat na verloop van tijd zich vastzet in het riool. Op termijn zal dat leiden tot verstoppingen met logische gevolgen.” Bron: Asser Courant 24 jun i 2015. Lees verder>>>>