Fryslan: zuiveringsmoeras verbetert kwaliteit oppervlaktewater

25 oktober 2014 10:25 uur

De waterzuivering in Nederland voldoet ruim aan de gestelde (Europese) normen, maar het kan altijd beter. Het wetterskip Fryslan experimenteerde bij Grouw succesvol met de zogenoemde ‘waterharmonica’. Met dank aan de watervlooien wordt het nu uitgerold naar de Friese Waddeneilanden.

‘Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn, ondanks de goede zuiveringsprestaties, belangrijke bronnen van verontreiniging met meststoffen en bacteriën van het oppervlaktewater’, zo constateert het Wetterskip in een recent persbericht. Nabehandeling in een moerassysteem kan een aanzienlijk deel van die emissies terugdringen en maakt het gezuiverde water ‘levend’ en ‘gezond’, aldus het Friese waterschap.

Watervlooienplas en paaivijver

Om dat te bereiken legde het Wetterskip de zogenoemde Waterharmonica aan: een systeem waarbij het water via een moerasachtig stelsel van sloten en plassen via rietfilters op het natuurlijke water wordt geloosd. ‘Nieuw daarbij is dat we ook een water vlooienplas en een paaivijver hebben opgenomen in het circuit. De vlooien halen het restant van vervuiling uit het water. Daarna is het schoon genoeg voor vissen om er te paaien’ aldus woordvoerster  Marianne Thannhauser van het Wetterskip. ‘We slaan dus met éen investering twee vliegen tegelijk.’

Verboden te vissen

De techniek is niet helemaal nieuw, maar het voordeel van het Friese harmonica-model is dat het ruimtebeslag relatief klein is. ‘We hebben gekozen voor een traject van sloten, omdat je het water daar zo lekker in heen en weer kunt laten stromen. Pas daarna komt de vlooienplas en de paaivijver. Het project dient verder ook als recreatiegebied en kent volgens Thannhauser dus een meervoudig ruimtegebruik. ‘Wandelaars zijn welkom. Ze mogen alleen niet vissen in de paaivijver.’

Vissen als kanarie in de mijn?

Maar is het geen risico om het water via een kraamkamer voor vissen naar het open water te leiden? De vergelijking met de kanariepiet in de kolenmijn dringt zich op: mocht de zuivering eens haperen, dan zijn de vissen als eerste dood. ‘Dat zal niet gebeuren, we houden dat in de gaten en het water is juist zo goed dat de vissen er prima in kunnen paaien’, aldus de woordvoerster. Bron: Wetterskip Fryslan 24-10-2014.