Fryslan: Innovatieve projecten voor drink- en afvalwater

12 juni 2016 07:07 uur

Asfalt gemaakt van toiletpapiervezels uit het riool, herbruikbare cateringproducten die ook bio-afbreekbaar zijn en zelf de kwaliteit van het oppervlaktewater meten. Een paar voorbeelden van de veertien projecten die dankzij een subsidie van de provincie Fryslân in de periode 2010 – 2015 zijn ontwikkeld in het kader van Innovatie van de Waterketen.

Provinciale Staten van Fryslân hebben in 2015 bij de vaststelling van het derde waterhuishoudingsplan (WHP3) € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor innovaties op het gebied van drink- en afvalwater. Eind 2015 is het subsidiebudget volledig besteed aan projecten die minimaal 
aan één van de volgende doelen voldeden:

    • Minimaal 10% besparen op warm tapwater
    • Reductie van emissies uit de waterketen naar oppervlaktewater (zoals hormonale stoffen en medicijnresten van ziekenhuizen)
    • Productie van secundaire grondstoffen uit afvalwater (zoals toiletpapiervezels gebruiken voor asfalt)

Bron: NVDO.nl. Lees verder>>>>