Friese Waterketen goed op koers

11 december 2014 17:04 uur

De landelijke visitatiecommissie is zeer tevreden over de voortgang van de besparingsambitie van de Friese Waterketen, zo luidt het eindoordeel van de commissie. Op 10 december overhandigde voorzitter Karla Peijs het eindrapport aan minister Schultz van Haegen. De besparingen in de Friese afvalwaterketen hebben als doel om in de loop naar 2020 jaarlijks €12,1 miljoen minder geld uit te geven in de waterketen.

Goede samenwerking kracht Friese waterketen

De kracht van de Friese Waterketen is de goede samenwerking tussen gemeenten onderling en met Wetterskip Fryslân, Vitens en provincie Fryslân. Zo worden grote opdrachten gezamenlijk aanbesteed. Daarnaast wordt er gewerkt aan gezamenlijke rioleringsplannen en wordt gekeken naar goedkopere manieren van rioolbeheer. De decentrale uitvoering is een deel van de kracht van de Friese aanpak. Lokaal wordt gekeken wat voor de regio de meest kansrijke maatregelen zijn. Dit is efficiënt en levert een besparing op voor de kosten in de waterketen. “Alle waterketenpartijen hebben hard gewerkt om aan de besparingsambitie in 2020 te kunnen voldoen. We zijn dan ook trots op het positieve eindoordeel van de visitatiecommissie. Op bestuurlijk niveau zijn goede afspraken gemaakt, waardoor we in staat zijn de kosten van de dienstverlening voor de inwoners van Friesland zo laag mogelijk te houden”, aldus Isabelle Diks wethouder gemeente Leeuwarden en voorzitter van de stuurgroep Fries Bestuursakkoord Waterketen.

De Friese Waterketen

De Friese waterketen begint bij Vitens die uit grondwater drinkwater maakt en dit bezorgt bij huishoudens en bedrijven. De gemeenten transporteren het vervuilde water via het rioolstelsel naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Provincie Fryslân verleent de vergunningen voor grondwaterwinning voor drinkwater. Daarnaast bewaken en verbeteren Wetterskip Fryslân en de provincie de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De eindrapportage van de landelijke visitatiecommissie Waterketen is te vinden via www.samenwerkenaanwater.nl (externe website) en www.frieslandleeftmetwater.nl (externe website). Bron: Wetterskip Fryslân – Thu, 11 Dec 2014