Fresh Force wint Delta Water Award 2015

01 februari 2015 07:38 uur

De uitdaging van de Delta Water Award 2015 – inmiddels derde editie – was ‘Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat oplossingen biedt voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta’. Vijf teams van jonge talenten uit de watersector hebben samengewerkt om dit vraagstuk te beantwoorden.  In de Zuidwestelijke Delta is de beschikbaarheid van zoet water, nu en in de toekomst, geen vanzelfsprekendheid. Maar zoet water is wel hard nodig voor agrariërs.

In het gebied rondom de Zuidwestelijke Delta is in de winterperiode een grote hoeveelheid zoet water vanuit het oppervlaktewater en de landbouwleiding aanwezig en dit biedt kansen.

Fresh Force

In 2013 ontwikkelde KWR de techniek Freshmaker, een manier om zoet water in de bodem op te slaan. Het team Fresh Force presenteerde op 29 januari een app waarmee agrariërs kunnen berekenen of de Freshmaker voor hen een goede oplossing biedt. Tegelijkertijd heeft Fresh Force een financieringsmogelijkheid voor agrariërs ontwikkeld om gebruik te kunnen maken van de techniek Freshmaker.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van de Delta Water Award 2015 zijn Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Evides Waterbedrijf, Waterschap Scheldestromen, Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt.

Bron: KWR Water – Fri, 30-01-2015.