Financiering van het waterbeheer in Nederland

12 september 2015 09:11 uur
De themagroep bestuurlijk-juridische aspecten waterbeheer van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), organiseert in samenwerking met het Water Governance Centre (WGC) en het Tijdschrift Water Governance, een bijeenkomst op 22 september in het Waterschapshuis – Amersfoort om ideeën voor de vervolgaanpak te genereren. 
Achtergrond
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van de OESO -studie besloten om samen met de partners van het Bestuursakkoord Water (Vewin, VNG, UvW, IPO) een discussie voor te bereiden over de houdbaarheid van de financiering van het waterbeheer. Hiertoe is inzicht nodig in de ontwikkelingen die de komende decennia op Nederland af komen en de invloed hiervan op de betaalbaarheid en de manier waarop de lasten zijn verdeeld.
In opdracht van de minister hebben Twynstra Gudde/Tauw de financiering van het Nederlandse waterbeheer onderzocht en daarbij ook aangegeven met welke toekomstige ontwikkelingen/trends die van invloed kunnen zijn op de financiering, rekening moet worden gehouden. “De Tweede Kamer is door de minister per brief geïnformeerd over het onderzoeksrapport en achterliggende studie van Twijnstra Gudde/Tauw en over de voorgestelde vervolgaanpak”
Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over het programma en aanmelden:  www.waternetwerk.nl.