Fabriek produceert kunstmest uit afvalwater

11 juni 2016 09:00 uur

Waterschap Vallei en Veluwe opent op 17 juni een energie- en grondstoffenfabriek op het terrein van de rioolwaterzuivering in Amersfoort.

Het is de eerste fabriek in Nederland die kunstmest produceert die direct kan worden toegepast in de land- en tuinbouw. Met het terugwinnen van grondstoffen sluit Waterschap Vallei en Veluwe aan bij beleid van Nederland en de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie.

Voor het afzetten van deze grondstoffen moet de regelgeving dringend worden aangepast. Dijkgraaf Tanja Klip-Martin pleit dan ook voor aanpassingen in de nationale en Europese regelgeving.
Dat maakt het makkelijker om grondstoffen op de markt te brengen en daarmee onderdeel te laten zijn van de kringloop.

Bron: Nieuwe oogst 10 juni 2016. Lees verder.>>>