Extreme buien vragen om samenwerking en innovatie

05 september 2014 16:19 uur

De boodschap tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Platform Water Vallei en Eem was een duidelijke; innovatie is essentieel om de problemen met ons (afval-)water het hoofd te kunnen bieden! Het thema van de bijeenkomst, gehouden op 4 september bij De Glindster in De Glind, was ‘Innovatie door samenwerken”. Extreme neerslag, maar ook langere perioden van droogte en bijvoorbeeld medicijnresten in ons afvalwater vormen grote uitdagingen voor de toekomst. De boodschap tijdens de bijeenkomst was dat deze uitdagingen vragen om innovatie en samenwerking. Samenwerking binnen het Platform, maar ook met het bedrijfsleven en drinkwaterbedrijf Vitens. 

Samen met het IT-bedrijf AGT Nederland ontwikkelt het Platform momenteel software om allerlei gegevens van de riolering met elkaar te koppelen. Hier is landelijk grote behoefte aan, maar het is nog geen marktpartij gelukt om zo’n systeem te ontwikkelen. De directeur van AGT, Pieter Christiaan van Oranje, was ook aanwezig om te benadrukken hoe belangrijk samenwerking en innovatie is op het gebied van ICT.

Bestuurlijk voorzitter Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld, bedankte ook dijkgraaf Tanja Klip en directeur Wolter Odding van Vitens voor hun komst. De heer Odding gaf aan dat hij vooral op het gebied van innovatie mogelijkheden ziet om met het Platform de komende jaren te gaan samenwerken.

Profiel

Het Platform Water Vallei en Eem is een samenwerkingsverband op het gebied van waterbeheer tussen Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. In oktober 2013 is het Platform door de visitatiecommissie, onder leiding van mevrouw Karla Peijs, beoordeeld als ‘koploper’. Meer informatie over het Platform via www.pwve.nl.