Extra voorzorgsmaatregelen rioolwaterzuivering Tilburg

13 november 2018 08:07 uur

Uit periodieke metingen is een legionellabacterie aangetroffen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg. Waterschap De Dommel heeft uit voorzorg direct maatregelen getroffen om kans op verspreiding te minimaliseren. Direct betrokkenen zijn geïnformeerd en er gelden aangescherpte maatregelen voor medewerkers en bezoekers. Getroffen maatregelen zijn: het afdekken van warmwater zuiveringsbassins, persoonlijke bescherming van medewerkers en aanpassing van bezoekersbeleid. De komende periode zullen we actief de waterkwaliteit van de zuiveringsinstallatie in de gaten houden.

Gezondheid

We hebben een melding gemaakt bij de GGD Hart voor Brabant. De GGD ontving de afgelopen periode een aantal meldingen van patiënten met legionella in de regio Tilburg. De bron van deze besmettingen lijkt op het eerste gezicht niet te liggen bij deze waterzuiveringsinstallatie. Dit omdat de patiënten té ver van deze installatie wonen, geen activiteiten in deze regio lijken te hebben ondernomen en de windrichting in de periode van hun ziek worden niet in de richting van hun woonplek stond. Het aantreffen van legionella is bovendien niet heel verrassend, dit wordt vaker bij routine controles gevonden. Het medische risico lijkt dus klein. Bron: dommel.nl 12-11-18 Lees verder>>>>